top of page

ČINNOST

I. Příprava území na výstavbu :

- ve spolupráci s investorem výběr vhodného pozemku na výstavbu
- zhotovení projektové dokumentace, tj. zastavovací studie, projekt komunikací a sítí
- projednání s dotčenými orgány a získání územního rozhodnutí na výstavbu
- další spolupráce během realizace developerského projektu

II. Architektonické studie :

- návrh stavby dle zadání investora ( tj. dispozice a architektura )
- provedení barevné a věrné vizualizace objektu
- předprojednání s dotčenými orgány ( ověření možnosti realizace )

III. Dokumentace pro územní řízení :

- dopracování návrhu stavby na rozsah dokumentace pro ÚR
- projednání s dotčenými orgány
- získání územního rozhodnutí

IV. Dokumentace pro stavební povolení :

- vypracování kompletní dokumentace pro stavební povolení
- projednání s dotčenými orgány
- získání stavebního povolení, případně ohlášení stavby

V. Realizační dokumentace :

- dodávka kompletní realizační dokumentace ( dříve prováděcí projekt) včetně projektů sítí, komunikací a rozpočtu

VI. Autorský dozor :

- dozor na stavbě během realizace – především sledujeme dodržení projektu
- spolupráce na řešení detailů s generálním projektantem ( pokud tuto funkci u dané stavby nemá naše projekční kancelář )

VII. Spolupráce při získání kolaudačního rozhodnutí :

- ohlášení, příp. povolení změny stavby, pokud k ní na přání investora dojde
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ( pokud jsou změny )
- doplnění kolaudačních podkladů ze strany projektanta

VIII. Spolupráce při užívání objektu :

- klientské změny
- spolupráce při prezentaci a inzerci objektu

bottom of page